Als hij zijn kandidatuur indient om merkambassadeur te worden enkel om rechtstreekse ervaring op te doen in de verkoop, weet Hamse nog niet dat hij de kansen zal grijpen hem geboden in onze organisatie en dat hij zijn carrière in de financiële wereld zal opgeven om ondernemer te worden.

Van financiën tot directe verkoop

Vooraleer hij merkambassadeur werd, studeerde Hamse financiën in Loughborough, Engeland, met de bedoeling bankier te worden. Hij had nog geen ervaring in de directe verkoop maar had een paar noties van klantenservice uit vorige jobs.

Als hij zich kandidaat stelt om merkambassadeur te worden, dan is dit om zijn cv te verbeteren met echte vaardigheden en ervaringen :

hij wil leren zichzelf te verkopen, zijn argumenten duidelijk te verwoorden en zich zekerder voelen in gesprekken met anderen.

Er zijn dingen die je niet op school kan leren. Ik was vrij verlegen in die tijd, en verkoop leek me de beste manier om mijn sociale vaardigheden te verbeteren.

Hamse geeft zichzelf zes maanden om deze vaardigheden te leren en daarna zijn carrière in de financiële wereld verder te zetten. Omdat hij enkel verkoop wil leren is hij niet geïnteresseerd in al de mogelijkheden die onze organisatie aanbiedt.

Maar voor zichzelf werken als merkambassadeur en controle krijgen over zijn eigen toekomst openen zijn geest voor het ondernemerschap en herbekijkt hij zijn doelen. Na de periode van zes maanden die hij zichzelf gegeven heeft om de verkoop te leren, beslist hij in onze organisatie te blijven en ons ontwikkelingsprogramma te volgen.

Hamse verbindt zich ertoe beter te worden in verkoop, te leren hoe te coachen en dan hoe een zaak te runnen en te ontwikkelen, om dan zijn eigen bedrijf op te richten als hij er klaar voor is. In grote ondernemingen moet men jarenlang werken en wachten tot iemand je een promotie geeft. Hier is het anders, je ontwikkelt jezelf en neemt meer verantwoordelijkheden als je dat wenst.

Als hij ziet hoe andere merkambassadeurs ondernemers worden, groeit bij Hamse het vertrouwen zijn doel te bereiken en zijn eigen baas te worden. Amper drie jaar nadat hij zijn carrière in de verkoop begonnen is, opent hij zijn eerste kantoor in Norwich, Engeland.

Indirect heb ik altijd geweten dat ik het kon. Ik had andere mensen zien slagen rondom mij. Allemaal hadden ze kwaliteiten, maar ze waren normale menselijke wezens net als ik. Ik wist dus dat het ook voor mij mogelijk was om te slagen.

Als hij merkambassadeurs coacht, engageert Hamse zich steeds ten volle voor iedereen. Aanvankelijk verwachtte hij hetzelfde niveau van inzet als tegenprestatie, maar hij leerde al vlug met iedereen geduldig te zijn en mensen aan hun eigen tempo te laten vooruitgaan.

Toen ik begon met coachen was ik te haastig en zelf niet volwassen genoeg om hen toe te laten de beste versie van henzelf te worden. Ik was gul met hen, maar ik leerde door schade en schande ook hoe ik geduldig moest zijn.

Risico’s nemen om de kans te grijpen

Na een tijdje zijn zaak in Engeland uitgebouwd en merkambassadeurs begeleid te hebben, beslist Hamse te verhuizen naar Antwerpen, aangetrokken door de mogelijkheden voor onze industrie in België.

Als hij in België aankomt moet hij zich aanpassen aan dit nieuwe land en zijn zaak opnieuw opbouwen. Dankzij zijn ervaring in Engeland kan hij vlug nieuwe merkambassadeurs rekruteren.

In amper zes maanden tijd begeleidt hij een vijftigtal personen en zijn zaak bloeit.

In 2017 wordt Hamse een van de eerste geninc franchisenemers in België.

Hamses toekomstplannen

In 2020 wil Hamse 200 merkambassadeurs coachen en de opening van 8 nieuwe kantoren in België en andere landen zoals Duitsland sponsoren.

Op een meer persoonlijk vlak wil Hamse investeren in vastgoed in Afrika om een kapitaal te verwerven waarmee hij zijn familie een goed leven kan verzekeren.

Hamses tips voor een toekomstig franchisenemer :

  • Luister goed wat ervaren mensen u vertellen
  • Wees jezelf en pas hetzelfde arbeidsethos toe als je coach