Toen ze zich realiseerde dat ze geen vooruitgang meer kon maken, gaf Charlotte haar job als manager op en op zoek naar nieuwe professionele kansen werd ze merkambassadeur in onze organisatie. Ondanks vele obstakels en een zwangerschap staat deze onverwoestbare onderneemster nu aan het hoofd van ons grootste kantoor in België.

Op 22-jarige leeftijd heeft ze een vaste positie waarvan velen enkel kunnen dromen. Als bedrijfsleider van een schoenenzaak beslist ze toch haar job op te geven omdat ze op beroepsvlak niet verder kan evolueren. Daarom gaat ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden en stelt ze o.a. haar kandidatuur om merkambassadeur te worden in onze organisatie, waarvoor ze geselecteerd wordt.

Hoewel ze aanvankelijk gemengde gevoelens heeft over directe verkoop, besluit ze toch met haar carrière in die richting te gaan omdat ze geïnteresseerd is in het business development programma en de professionele kansen die haar geboden worden.

Tijdens mijn observatiedag vertelde ik mezelf dat ik niet gekwalificeerd genoeg was. Ik wilde niet op deuren gaan kloppen en zaken verkopen aan mensen. Maar ik gaf mezelf één jaar om te slagen, te evolueren en dan mijn eigen kantoor te openen. Als Charlotte haar carrière als merkambassadeur start, onderscheidt ze zich vlug in de coworking hub. Zij luistert naar de raadgevingen van anderen. Door haar energie op het terrein en haar actieve betrokkenheid behaalt ze heel vlug geweldige resultaten in de verkoop.

Maar rekrutering en coaching zijn veel moeilijker voor haar. Door haar gebrek aan ervaring coacht Charlotte nieuwe merkambassadeurs enkel en alleen gefocust op haar eigen evolutie, wat niet werkt. Zij realiseert zich dat ze zich in de eerste plaats moet concentreren op de vooruitgang van de merkambassadeurs als ze haar eigen doelstelling wil bereiken.

Ik begreep dat ik enkel kon slagen als ik rekening hield met de ontwikkeling van anderen en niet alleen met die van mij.

Charlotte wordt geduldiger en leert een goede opleider te zijn voor andere merkambassadeurs. Zij verandert zelfs haar manier van werken met hen : nu reageert ze tegengesteld aan wat algemeen verwacht wordt. Ze blijft heel kalm waar anderen zich zouden ergeren of boos worden. Deze nieuwe methode werkt en Charlotte wordt beter in het coachen van de mensen die ze rekruteert.

Een paar maanden later opent Charlotte haar eerste kantoor maar haar eerste zes maanden zijn heel uitdagend omdat ze op persoonlijk vlak doorheen een echt moeilijke periode gaat. Desondanks gunt Charlotte zich geen enkele vrije dag. Op kantoor vertrouwt ze meer en meer verantwoordelijkheden toe aan de merkambassadeurs die ze coacht, met de bedoeling hen meer autonoom te maken en aan hun eigen tempo te laten evolueren.

Ik moest er altijd zijn voor de merkambassadeurs die ik coachte om hen te motiveren zodat ze niet zouden opgeven bij de eerste tegenslag.

In de eerste maanden na de opening van haar kantoor wil Charlotte te vlug groeien en rekruteert ze tot 24 personen per week. Maar ze is nog niet matuur genoeg om zoveel mensen te coachen. Als gevolg daarvan verliest ze 12 merkambassadeurs op korte tijd. Dit is een heel moeilijk moment voor haar en ze denkt er zelfs aan alles op te geven omdat niets gaat zoals ze het wil, noch op persoonlijk, noch op professioneel vlak.

Ze vertrouwt deze gedachten toe aan August, haar mentor, die haar doet inzien dat ze te emotioneel handelt. Hij geeft haar de raad realistisch te zijn en geeft haar opnieuw vertrouwen door haar erop te wijzen dat het normaal is dat ze zoveel moeilijkheden ondervindt. Hij vertelt haar dat hij hetzelfde heeft meegemaakt en dat zij precies door al deze obstakels te overwinnen, vooruit zal gaan en wijzer worden.

De achtergrond en persoonlijkheid van August maakten mij duidelijk dat het mogelijk was om te slagen. Anderzijds zetten ook de sfeer en het plezier in het kantoor me ertoe aan te blijven. Na haar gesprek met August krabbelt ze vlug weer recht en herlanceert ze het kantoor.

Maar een paar dagen later ontdekt ze dat ze 22 weken zwanger is. Omdat ze iets dergelijks nog niet meegemaakt heeft op kantoor, denkt ze dat ze de organisatie zal moeten verlaten, waarover ze zich veel zorgen maakte omdat haar zaak net weer stabiel aan het worden was.

Maar Charlotte kan zoveel verlof opnemen als ze wenst omdat ze zelfstandig is. Ze beslist 4 maanden moederschapsverlof te nemen.

Ze maakt van deze periode gebruik om enige afstand te nemen van haar zaak en de manier waarop ze deze runt te overdenken. Abdel, een voormalig Belgisch franchisenemer, leert haar de juiste mensen te rekruteren en te coachen. Hij raadt haar aan zich enkel met gemotiveerde personen te omringen die bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en haar te helpen. Na haar terugkeer uit moederschapsverlof is Charlotte helemaal klaar om haar kantoor herop te starten. Met de hulp van Abdel slaagt de jonge moeder erin haar zaak uit te breiden en nu runt ze het grootste kantoor in België.

Ik kon toen niet weggaan. Ik heb niet een jaar lang hard gewerkt op het terrein om dan met alles te stoppen zo dicht bij het einddoel. Ik ben niet iemand die makkelijk opgeeft.

Vandaag heeft Charlotte veel doelstellingen. Ze wil verder mensen en bedrijven helpen groeien maar tegelijkertijd een goede moeder zijn voor haar dochter. Ze wil haar eigen zaak blijvend bloeiend houden dankzij de 40 merkambassadeurs die haar helpen dit doel te verwezenlijken. Tenslotte hoopt ze vooral een voorbeeld te worden voor alle andere moeders die ondernemer willen worden.

Charlottes tips voor een toekomstig franchisenemer:

  • Wees altijd open van geest
  • Wees betrokken bij anderen
  • Geef nooit op zonder te hebben geprobeerd